3PL Funktion - Lager för E-handel

Vårt lager ger dig den flexibilitet och de resurser du behöver för att effektivt hantera din e-handelslogistik. Du får tillgång till stöd för både in- och utleveranser, 15 löpmeter plocklager eller 4 pallplatser, samt möjlighet till ytterligare tjänster som passar dina specifika behov.

Välj vår lagerlösning och fokusera på att driva din e-handel framåt!

1200:-

Månadsvis vid 12 månader

Vad som ingår

Strategisk
adress

Kontors-
möbler

Gratis
kaffe

12 KVM
Kontor

Gemensamt
lunchrum

Stöd med

leveranser

Samarbets-
möjligheter

Fritt
wifi

Tillgång
konferensrum

Vill du hyra kontor hos oss?

Fyll i formuläret för att boka en visning.